6. FILTRA KONDICIONERI

Të quajtura rëndom “filtra kondicioneri”, këto lloj filtrash shërbejnë për pastrimin e ajrit të kabinës, e cila, mund të jetë ose jo e pajisur me kondicioner, ose qoftë dhe me pajisje më të avancuara të tilla si klimatizatori. Këto janë shumë të rëndësishme, jo vetëm për të siguruar një ajër të pastër brënda në kabinë dhe, rrjedhimisht, një qëndrim sa më komod në të, por edhe për tharjen e xhamave pas veshjes me avull gjatë motit të ftohtë. Prandaj ne insistojmë në rekomandimin që të përdorni filtra ajri me cilësi sa më të lartë. Përveç filtrave ASAS ne ju ofrojmë edhe filtra të prodhuesve më me emër italianë dhe koreano-jugorë.

a. Filtra kondicioneri për autovetura

3

b. Filtra kondicioneri për kamiona
© We Develop [A.Kuka & E.Ndrukaj]