5. FILTRA NDARES AJER-VAJ

Filtrat ndarës përdoren tek kompresorët dhe kanë për detyrë të largojnë vajin, duke e kthyer atë në rezervuar dhe të lejojnë të kalojë vetem ajri i kompresuar. Një filtër cilësor ndarës dihet të pastrojë sa më mirë ajrin nga vaji për të minimizuar humbjen a vajit, si dhe për të siguruar një ajër të kompresuar sa më cilësor. Filtrat e trajtuar nga ne kanë një element filtrues me cilësi të lartë, si dhe me ndërtim filtri me rrjetë të përforcuar e cila rrit qëndrueshmërinë dhe rezistenzën ndaj çarjes së filtrit.
© We Develop [A.Kuka & E.Ndrukaj]