3. FILTRA BENZINE

Përdoren tek sistemi i injeksionit të motorrave të benzinës, zakonisht të pajisur me tuba metalikë për një bashkim të shpejtë me tubat e karburantit.
Funksionet dhe karakteristikat e filtrit janë të ngjashme me ato të filtrave të naftës, prandaj edhe këtu rekomandohet përdorimi i një filtri cilësor për të realizuar pastrim sa më të mirë të karburantit dhe, rrjedhimisht, një funksionim optimal të motorrit.
© We Develop [A.Kuka & E.Ndrukaj]