Mikropor është prodhues kryesor, mbarëbotëror i filtrave të ajrit gazit dhe lëngjeve për kompresorë, turbina gazi, gjeneratorë, filtra për sistemet e ventilimit, ngrohjes dhe kondicionimit, etj. Veç kësaj, Mikropor dizenjon dhe prodhon filtra për OEM në mbarë botën.
Mikropor është një kompani e orientuar drejt teknologjisë dhe e përkushtuar që të ofrojë novacione inxhinierike që ndihmojnë në plotësimin sa më të mirë të nevojave të klientëve.
Mikropor është një kompani e çertifikuar sipas standardeve ISO, ajo zotëron çertifikatën ISO 9001:2000.

Faqja zyrtare e Mikropor: http://www.mikropor.com.tr/

© We Develop [A.Kuka & E.Ndrukaj]